יום שלישי, 25 בינואר 2011

יצירת נקודת שיחזור בלחיצה - VB-script

קוד VB script עבור יצירת נקודת שחזור לווינדוס בלחיצה.
יש ליצור קובץ RestorePoint.vbs (או כל שם אחר במקום RestorePoint) ולהעתיק לתוכו את הכתוב כאן:

RestorePointName = inputBox("הכנס שם לנקודת השחזור")

If Len(RestorePointName)>0 Then
Set IRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")
MYRP = IRP.createrestorepoint (RestorePointName, 0, 100)
msgBox ": נוצרה נקודת שחזור בשם" + vbCrLf + RestorePointName
End If