יום ראשון, 30 בינואר 2022

מיפוי כונן רשת לאות כונן במחשב

מיפוי כונן רשת - נעשה בעבר כדי למפות database מרוחק

* חשוב לוודא תקשורת בין שני המחשבים (בעזרת ping)

שלבים:

1. למצוא את כתובת ip של המחשב (עם database) - למשל 125.16.54.77

2. לעשות מיפוי כונן רשת - לחיצה ימנית על סמל 'המחשב שלי' >  בחירת אות כונן (למשל A:) > 

לבחור ספריה בכונן הרשת שאנו רוצים, למשל:

\\125.16.54.77\d$\databases\

צריך לבחור ב-Connect using different Credntials אם רוצים להזין שםמשתמש וסיסמה לכונן.

3. לחיצה על Finish - אם סימנו V בסעיף הקודם, אז יפתח חלון Windows Security - נלחץ על More Choices - Use Different Accout ונזין את פרטי ההתחברות

4. כדי לנתקן מיפוי כונן - יש ללחוץ לחיצה ימנית על הכונן בחלון 'המחשב שלי' > Disconnect network drive

יום שלישי, 11 בינואר 2022

C# - Udp Server & Client

UDP Server:

UDP Client:

C# - Tcp Server & Client

קוד סרבר שמחכה עד שקליינט יתחבר, ואז מקבל הודעות ומחזיר אותן אל הקליינט:

TCP Server:

קוד קליינט שמנסה כל 5 שניות להתחבר:

TCP Client: