יום שני, 2 ביוני 2014

Streams-and-IO-in-winrt

Streams and I/O
כאן אסביר שיטות עבודה עם קבצים ועם Stream (זרם של נתונים) בתכנות win-RT (תכנות Win8)

המרת משתנים ב-c#-win8

Index:
-   String to byte[]
-   Byte[] to string

-   Covert File to Byte Array
-   Save A File
-   bytes[] to filestream
    
-   Get thumbnail from video / image
-   ImageSource To BitmapImage
-   Byte[] to bitmap
-   Byte[] to Stream
-   stream to byte[]

-    stream to IrandomAccessStream
-    IRandomAccessStream to stream
-   Buffer to stream
-   stream to buffer
-   Byte[] to InMemoryRandomAccessStream or IRandomAccessStream
-   Conversion between IRandomAccessStream and FileInputStream/FileOutputStream
-   Byte[] to InMemoryRandomAccessStream or IRandomAccessStream
-   Write a file using StreamWriter
    
-   Path to StorageFile
-   Get file to storageFile
-   Get a file from media folder to a StorageFile var
-   Storagefile to string
-   byte[] to storagefile
-   StorageFile to Byte[]
-   Storagefile to IRandomAccessStream , to ImageSource (bitmap)
    
-   IRandomAccessStream to byte[]

-   Binary To String To Binary