יום ראשון, 21 באוגוסט 2016

שינוי גודל דינמי של פנל - תכנות C#

לאחר חיפושים מצאתי פנל שניתן לשלוט על הגודל שלו - תוך כדי ריצה (כמו תיבת טקסט בוורד, עם עיצוב קצת שונה)
public class SizeablePanel : ContainerControl {
  const int WS_SIZEBOX = 0x00040000;
  protected override CreateParams CreateParams {
    get {
      CreateParams cp = base.CreateParams;
      cp.Style |= WS_SIZEBOX;
      return cp;
    }
  }
}

יש ליצור מחלקה (class) שתכיל את הקוד הזה ולמקם אותה בפרויקט.
הפקד (control) יופיע בתיבת הפקדים (Toolbox)

מקור:
http://forums.codeguru.com/showthread.php?480500-RESOLVED-User-resizable-container