יום שני, 28 בנובמבר 2022

WPF - בחירת עמודות מטופס חיצוני - Column Chooser

בשביל שימוש בפקדים של telerik צריך להוסיף ref לקבצים:

Telerik.Windows.Controls
Telerik.Windows.Controls.GridView
Telerik.Windows.Controls.Input
Telerik.Windows.Data

  https://www.telerik.com/blogs/how-to-column-chooser-for-radgridview-for-silverlight-and-wpf

MainWindow.xaml

MainWindowxaml.cs

dummy class

VisisbilityToBoolConverter

ColumnChooser xaml page

ColumnChooser xaml.cs page

יום שני, 16 במאי 2022

הורדה ישירה מחנות מיקרוסופט

1. צריך למצוא את האפליקציה שרוצים להוריד, ולהעתיק את id שלה. 
למשל עבור WinDbg Preview   הכתובת היא:
https://apps.microsoft.com/store/detail/windbg-preview/9PGJGD53TN86
הקוד הוא 9PGJGD53TN86

2. ללכת לאתר: https://store.rg-adguard.net   לבחור ברשימה הנפתחת את product id להזין שם הקוד שהעתקנו,וללחוץ v. 
כמה שניות והכתובות יופיעו. 

 3. צריך להוריד קובץ appx

4. ע"פ אתר https://github.com/MicrosoftFeedback/WinDbg-Feedback/issues/19       צריך לעשות לקובץ unzip לתוך תיקיה ולהריץ את קובץ DbgX.Shell.exe 

5. ע"פ אתר https://digitalitskills.com   צריך להריץ PowerShell ולהתקין:
PS C:\WINDOWS\System32\Add-AppxPackage -Path C:\windbg.appx

יום ראשון, 30 בינואר 2022

מיפוי כונן רשת לאות כונן במחשב

מיפוי כונן רשת - נעשה בעבר כדי למפות database מרוחק

* חשוב לוודא תקשורת בין שני המחשבים (בעזרת ping)

שלבים:

1. למצוא את כתובת ip של המחשב (עם database) - למשל 125.16.54.77

2. לעשות מיפוי כונן רשת - לחיצה ימנית על סמל 'המחשב שלי' >  בחירת אות כונן (למשל A:) > 

לבחור ספריה בכונן הרשת שאנו רוצים, למשל:

\\125.16.54.77\d$\databases\

צריך לבחור ב-Connect using different Credntials אם רוצים להזין שםמשתמש וסיסמה לכונן.

3. לחיצה על Finish - אם סימנו V בסעיף הקודם, אז יפתח חלון Windows Security - נלחץ על More Choices - Use Different Accout ונזין את פרטי ההתחברות

4. כדי לנתקן מיפוי כונן - יש ללחוץ לחיצה ימנית על הכונן בחלון 'המחשב שלי' > Disconnect network drive

יום שלישי, 11 בינואר 2022

C# - Udp Server & Client

UDP Server:

UDP Client:

C# - Tcp Server & Client

קוד סרבר שמחכה עד שקליינט יתחבר, ואז מקבל הודעות ומחזיר אותן אל הקליינט:

TCP Server:

קוד קליינט שמנסה כל 5 שניות להתחבר:

TCP Client: