יום רביעי, 13 באפריל 2011

(ASP) מיקום ושימוש ב-connectionString מתוך web.config

כאשר ניגשים לבסיס נתונים מתוך דף ASP, יש צורך להתקשר אליו עם connectionString.
כדאי שהמחרוזת הזאת תהיה מוגדרת במקום אחד בלבד, כל עמוד ייגש אליה ויקבל אותה משם, ואם נרצה לשנות יהיה עלינו לשנות רק במקום אחד:


קודם כל, בתוך web.config אפשר אולי למצוא תג של: </connectionStrings> ולהחליף אותו בזה, אם לא אז פשוט למקם חדש:
<connectionStrings>
    <add
    name="myServerName"
    connectionString=
        "Data Source=SNIR-LAPTOP\SQLEXPRESS;Initial Catalog=project;Integrated Security=True"
    providerName="System.Data.SqlClient"
    />
  </connectionStrings>

לאחר מכן בתוכנית עצמה (דף #C) אפשר לקבל את הערך שהגדרנו כאן ע"י:


return ConfigurationManager.ConnectionStrings["myServerName"].ConnectionString;

כאן השתמשתי ב-return ' אפשר בכל דרך אחרת שתרצו.

מי שיירצה VB.NET:
Dim conString = ConfigurationManager.ConnectionStrings("MyServerName")
Dim strConnString As String = conString.ConnectionString

יום שלישי, 12 באפריל 2011