יום רביעי, 29 באוקטובר 2014

javascript: לחיצה על DIV בשביל להריץ פקודה בצד שרת - C#

כדי להריץ פקודה מצד השרת (server-side) באמצעות לחיצה על DIV
נציג דוגמה של יציאה מהאתר ומחיקת Cookies כך שלא נהיה עוד רשומים אליו כמחוברים:
aspx code:
<body>
   <form id="form1" runat="server">
      <div>
         ...
         <divonclick="logout_js()">
               Click Logout & Run ServerSide Code
         </div>

         <%-- btn in a hidden DIV: --%>
         <div style="display: none;">
               <asp:Button Text="LogOut" ID="bLogOut" runat="server"
                        OnClick="bLogOut_Click" />
          </div>
          ..........

Javascript Code:
<script>
      function logout_js() {
            var button = document.getElementById('bLogOut');
            button.click();
      }
</script>


C# Code:
protected void bLogOut_Click(object sender, EventArgs e)
{
Response.Cookies["LoggedUserName"].Expires = DateTime.Now.AddDays(-1);
Response.Redirect("Login.aspx");
}

יום חמישי, 23 באוקטובר 2014

C# אינטרנט - קישור מתוך iframe לעמוד אחר

ASP-C#
כאשר יש iframe ורוצים שלחיצה עליו תפנה את הקישור לכל העמוד ולא רק ל-iframe
יש להשתמש ב:
Page.ClientScript.RegisterClientScriptBlock(GetType(), "Redirect", "window.parent.location='Login.aspx';", true);


מקור:
http://codeverge.com/asp.net.web-forms/redirect-parent-page-from-within-iframe/426044

יום שלישי, 29 ביולי 2014

יצירת סניפט [קטע קוד לכתיבה מהירה] של תנאי if עם תיבת MessageBox

כמו שהסברתי יש אפשרות לשימוש בקטעי קוד מהירים בויזואל סטודיו -
אפשר לקרוא הסבר שלי כאן
---
כאן אציג דרך לכתיבה מהירה של תנאי if עם תיבת שאלה (MessageBox)
כתיבה של imbox ולחיצה כפולה על Tab תוסיף את:
if (MessageBox.Show("Do Tou Want To Exit?"
                                   "Very Very Important Question"
                                   MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes)
{
     this.Close();
 }
ניתן לקפוץ בין הקטעים המודגשים בצהוב ע"י Tab.
הנה קטע הקוד שכתבתי - יש לשמור אותו בסיומת snippet:

יצירת סניפט-קטע קוד ליצירה מהירה של פונקציה

ישנה אפשרות שימוש בקטעי קוד מוכנים - סניפטס (snippets) בויזואל סטודיו,
אפשרות נוחה מאוד לקיצור תהליכי כתיבה.
כאן אציג סניפט שכתבתי ליצירה מהירה של מתודה (פונקציה).
אבל קודם כל אסביר כיצד מוסיפים סניפט - יש להכנס לתפריט:
 TOOLS > Code Snippets Manager... >
ושם לבחור ב- Import. 
לאחר בחירת בקטע הקוד יש לבחור באיזו תיקיה נרצה למקם אותו.

הנה קטע הקוד שכתבתי - יש לשמור אותו בקובץ עם סיומת snippet.

יום שני, 7 ביולי 2014

השוואת קבצים בויזואל סטודיו בעזרת WinMerge


בעבודה עם ויזואל סטודיו ניתן לעשות השוואה בין גרסאות שונות של קבצים עליהם אנחנו עובדים.
ההשוואה נעשית ע"י כלי שמושלב אוטומטית עם ויזואל סטודיו 2008, 2010, 2012, 2013.
במהלך העבודה שלי נתקלתי בבאג שמנע את האפשרות להשוואה בעזרת כלי זה, ועל ידי כך פגשתי באפשרות השוואה בעזרת כלי מוכר אחר - WinMerge.
כדי לשלב את ההשוואה בתוך ויזואל סטודיו באופן אוטומטי יש לבצע את הצעדים הבאים:

יום שני, 2 ביוני 2014

Streams-and-IO-in-winrt

Streams and I/O
כאן אסביר שיטות עבודה עם קבצים ועם Stream (זרם של נתונים) בתכנות win-RT (תכנות Win8)

המרת משתנים ב-c#-win8

Index:
-   String to byte[]
-   Byte[] to string

-   Covert File to Byte Array
-   Save A File
-   bytes[] to filestream
    
-   Get thumbnail from video / image
-   ImageSource To BitmapImage
-   Byte[] to bitmap
-   Byte[] to Stream
-   stream to byte[]

-    stream to IrandomAccessStream
-    IRandomAccessStream to stream
-   Buffer to stream
-   stream to buffer
-   Byte[] to InMemoryRandomAccessStream or IRandomAccessStream
-   Conversion between IRandomAccessStream and FileInputStream/FileOutputStream
-   Byte[] to InMemoryRandomAccessStream or IRandomAccessStream
-   Write a file using StreamWriter
    
-   Path to StorageFile
-   Get file to storageFile
-   Get a file from media folder to a StorageFile var
-   Storagefile to string
-   byte[] to storagefile
-   StorageFile to Byte[]
-   Storagefile to IRandomAccessStream , to ImageSource (bitmap)
    
-   IRandomAccessStream to byte[]

-   Binary To String To Binary