אתרי אינטרנט שלי

אתרי אינטרנט נוספים שלי:

linktr.ee/snir.elgabsi https://snir.blogspot.com - בלוג תכנות (האתר הזה!)
linktr.ee/snir.elgabsi http://linktr.ee/snir.elgabsi
https://box.com/snir https://app.box.com/v/snir- חומר לימודי שכתבתי בנושאים שונים
https://sites.google.com/view/snire/home https://sites.google.com/view/snire/home  - תוכנות שכתבתי
https://github.com/snirex http://github.com/snirex - פרויקטים
https://www.linkedin.com/in/snir-elgabsi http://linkedin.com/in/snir-elgabsi/  - עמוד משרה (פרטי עבודה)
http://facebook.com/snir.elgabsi facebook.com/snir.elgabsi  - עמוד פייסבוק
http://elsnir.deviantart.com elsnir.deviantart.com  -  ציורים וגרפיקה שיצרתי
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Jsfiddle-logo.png https://jsfiddle.net/user/snir  -  קוד אינטרנט שפרסמתי
http://snir.000space.com/snir2.ico http://snir.000space.com  -  אתר פרטי